Blue Tools katalógus 2019

Színkódos eszközök

Detektálható eszközök

5S eszközök

Árnyékfalak

Élelmiszeripari tárolók

 


A detektálásról
HACCP

Eszközeink szerepe a HACCP rendszerben

A HACCP nemzetközileg elfogadott rendszer arra, hogy a lehetséges veszélyeket azonosítsuk, értékeljük, kezeljük a biztonságos élelmiszerek forgalmazása érdekében, valamint rendszer arra, hogy meghatározza, egyes tevékenységeket ki, hol, hogyan és mikor végezze a fogyasztók egészségvédelme és biztonsága érdekében.

HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points, veszély elemzés és a szabályozás kritikus pontjai meghatározásának rendszerét az USA-ban fejlesztették ki az 1960-as években, amit a WHO (Word Healt Organisation, Egészségügyi Világszervezet) adott közre Codex Alimentarius néven. Ebben rögzítik, hogy a különböző veszélyek megelőzését célzó műveletirányítási tevékenységekre terjed ki.

Veszélyek típusai:

  • mikrobiológiai vagy más biológiai szennyeződés,
  • vegyi szennyeződés,
  • idegen test bekerülése az élelmiszerbe,
  • funkcionális veszély (pl: csomagolási hiba),
  • adminisztrációs veszély (pl: feliratozás, címkézés).
A detektálásról

Az „észlelhető” biztonság /A kockázat csökkentése!/

Metal Detectable Products (MDP) = Fémkereső által érzékelhető termékek

A gyártás során a termékekbe kerülő idegen anyagok veszélyeztetik a gyártó berendezéseket, az áruk visszahívását eredményezhetik, vagy legrosszabb esetben a fogyasztóknak is sérüléseket okozhatnak.

A felmerülő költségeken kívül, - melyek a termék kivonásából erednek, - talán nagyobb veszteség a cég hírnevének csorbulása és a bizalomvesztésből eredő kár.

Ennek a kockázatnak a kivédése érdekében javasoljuk a fémérzékelő készülék által észlelhető műanyagalkatrészekkel készülő (MDP) biztonsági vágóeszközök használatát, különösen az élelmiszer- és a gyógyszeriparban

De nem minden fémdetektor által észlelhető termék (MDP) egyforma. Nagy különbségek vannak az észlelhetőséget tekintve, függően attól, hogy milyen az anyag összetétele.

 

A fémérzékelés alapelve

A fémérzékelők segítségével kiszűrhető, hogy a termelés során idegen anyag (fém) a termékben maradjon.

A fémérzékelési eljárás komplex művelet és elsősorban a fémérzékelő készülék érzékenységétől és beállításától függ.

A működés alapelve a fémek mágneses és elektromos vezetési tulajdonságán alapszik.

Ha egy idegen fém keresztülhalad a fémérzékelő készülék mágneses terén, akkor a készülék jelzést ad.

Mivel sok termék rendelkezik fémszerű tulajdonságokkal, előfordulhat, hogy a fémérzékelő akkor is jelez, ha nincs idegen anyag a termékben. (Ez az u.n. termékeffektus.)

Annak érdekében, hogy a termékeffektust kizárjuk, a fémérzékelő készüléket mindig ahhoz a termékhez kell beállítani, amelyet vizsgálni akarunk.

A továbbiakban a készüléket úgy kell beállítani, hogy az ki tudja mutatni minden, a termelés során esetlegesen a termékbe kerülő idegen anyagot. Ebből a célból a cégek használnak egy u.n. tesztkártyát, amely rendelkezik a megfelelő idegen anyag pl. színes fém, acél stb. tulajdonságaival.

Pontos beállítás nélkül a berendezés hamis riasztást adhat, illetve fennáll a lehetősége, hogy az idegen testet nem érzékeli.

NWQ5N