Blue Tools katalógus 2019

Színkódos eszközök

Detektálható eszközök

5S eszközök

Árnyékfalak

Élelmiszeripari tárolók

 


Adatvédelem

Adatvédelemi tájékoztató


A személyes adatok feldolgozásának alapja az érintett hozzájárulása a kereskedelmi üzenetek küldéséhez, valamint online kereskedő közvetlen marketing céljából végzett tevékenységéhez.


A személyes adatok védelme


1. AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI
   1.1. Az Ön személyes adatainak kezelője Budai József egyéni vállalkozó (a továbbiakban csak „adatkezelő”), lakcíme: 9343 Beled, Rákóczi utca 126. egyéni      vállalkozói nyilvántartási száma: 2668626


2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA
   2.1. Az adatkezelő elérhetőségei: Kézbesítési cím: 9343 Beled, Rákóczi utca 126. E-mail cím: budai2001@t-online.hu
   2.2. Telefonszám: 70/614-6934
   2.3. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.


3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA
   3.1. Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”).


4. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA
   4.1. A személyes adatok feldolgozásának célja: üzleti kommunikáció, valamint az adminisztrátor részéről az Ön személyére irányuló egyéb marketing tevékenységek végzése.
4.2. Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a rendelet 22. cikke értelmében.


5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA
   5.1. Az adatkezelő a személyes adatait 3 évig tárolja, illetve maximum addig, amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (az e célból történő feldolgozáshoz).


6. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI
   6.1. Személyes adatainak további kedvezményezettjei a Bohemiasoft s.r.o. cég (a szerver kezelője), az Unihost s.r.o. cég (a szerver kezelője) és a Casablanca INT cég (az adatközpont üzemeltetője).


7. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
   7.1. A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult: - az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz - személyes adatainak helyesbítésére - kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen - személyes adatait áthordozni
   7.2. Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását a budai2001@t-online.hu e-mail címen vonhatja vissza.
   7.3. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.
   7.4. Ön nem köteles átadni személyes adatait. Személyes adatainak átadása nem törvényben vagy szerződésben foglalt követelmény, és nem olyan követelmény, amely szerződés megkötéséhez szükséges. E feltételek 2018. június 17-én lépnek hatályba.

MGY5Y